SSL

Share

Най накрая се натутках да активирам ssl за сайта, със съдействието на host.bg . Оказа се, че вече предлагат езплатен SSL сертификат за всеки техен хостинг план, така че https here we go 🙂 Както и очаквах, простото редактиране на настройките на WordPress и промяната на адреса от http на[…]

Read more
Share