SSL

Share

Най накрая се натутках да активирам ssl за сайта, със съдействието на host.bg . Оказа се, че вече предлагат езплатен SSL сертификат за всеки техен хостинг план, така че https here we go 🙂

Както и очаквах, простото редактиране на настройките на WordPress и промяната на адреса от http на https не беше достатъчно, така че се наложи и малка редакция на .htaccess файла на инсталацията. За да прави правилен редирект към https след реда

RewriteEngine On

трябва да се добави следното

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

След тази промяна вече всичко работи както трябва и трафика е криптиран 🙂

.

Leave a Reply